خشونت علیه زنان ؛ آموزش یا برخورد

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان فرصتی است که دولت ها و سازمان های ملی و جهانی با آگاهی بخشی و گسترش سازوکارهای آموزشی به کاهش آمارهای خشونت علیه پیکره تأثیرگذار جامعه کمک رسانند.

خشونت علیه زنان ؛ آموزش یا برخورد

خبرنگاران - مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران: واقعیت این است که خشونت علیه زنان امری جهانی است و اختصاص به جامعه ای خاص ندارد و میزان و شدت آن در جوامع و طبقات مختلف تفاوت آشکاری دارد. با وجود رشد مطلعی ها طی سالیان اخیر همچنان با این پدیده مخرب و غیرانسانی در جوامع مختلف روبرو هستیم. مسئله اصیل و اساسی این است که تعریف روشنی از واژه و مفهوم خشونت وجود ندارد اما می توان در 3 رده خشونت علیه زنان در خانواده، در جامعه و توسط دولت آن را برای تبیین کلی صورت بندی کرد و در هر کدام از این محورها مصادیق و نمونه هایی را ذکر کرد.

آنالیز و ذکر این مصادیق در حوصله این یادداشت نمی گنجد اما آنچه به عنوان اصلی محوری و بنیادی در این زمینه می توان احصا کرد و به بیانی کلی آن را پایه و اساس کاهش آمارهای خشونت علیه زنان معرفی کرد مسئله آموزش و مطلعی است. بدیهی است آموزش مهارت ها و حقوق انسانی در دوران کودکی، مطلعی درست زنان از حق و حقوق خود و تصحیح و بازنگری در قوانین این حوزه از مهم ترین راهکارها و ایده های قابل کاربست برای کاهش خشونت است و لازم است که رسانه های جمعی اعم از مکتوب و تصویری در راستای آموزش همگانی در این حوزه نقش مؤثر خود را ایفا نمایند هر چند بر این باورم صدا و سیما به عنوان بزرگ ترین رسانه حاکمیتی کشور، رسالت و وظیفه قانونی و اجتماعی خود در قبال نیمی از جامعه 80 میلیونی که آرامش و امنیت روانی و جسمی آنان نقش و تناسب مستقیمی با امنیت روانی نهاد خانواده دارد را به درستی ایفا ننموده است. واقف هستیم که نه در این عرصه که در تمام آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها، قبل از برخوردهای مرسوم لازم است که با آموزش و مطلعی بخشی، افراد و جامعه هدف را حمایت و تقویت کرد.

یکی از مهم ترین مسیرها و ظرفیت هایی که در این حوزه می تواند با غنی سازی مطلعی نقش قابل توجهی در کاهش خشونت علیه زنان و سایر ناهنجاری ها در عرصه اجتماع ایفا نماید نهاد آموزش و پرورش است. گرچه به رغم تأکید بر نقش آموزش و پرورش نگاه مثبتی به کارنامه و عملکرد این نهاد به دلیل عملکرد نادرست و ناشیانه ای که در عرصه های اجتماعی دنبال نموده وجود ندارد اما ناگریز و ناگزیر هستیم با تجدید نظر در اصول سیاست های گذشته از ظرفیت ها و امکانات فراوان نهادهای آموزشی بهره برداری لازم را در راستای بهبود رفاه، آرامش و امنیت جامعه ببریم و آموزش معطوف به مطلعی و امنیت معطوف به دانش را به عنوان یک راهبرد اساسی نهادینه کنیم. رسانه های اجتماعی هم می توانند در رویکردی پیشگیرانه با مفهوم سازی در بستر اصلاح اجتماعی علاوه بر کاهش آمارهای خشونت و جرائم در توانمندسازی شهروندان برای ارتقای فکری جامعه کوشا و مؤثر باشند. قطع به یقین جامعه ای مطلع، روشن و آشنا به حقوق و مسئولیت های خود که براساس اصل محوری آموزش، مجهز و مسلح به سازوکارهای خودکنترلی در برخورد با پدیده هایی مانند خشونت علیه زنان است از مهم ترین عوامل در اصلاح و بهبود رفتارها و انگاره های ذهنی است.

منبع: همشهری آنلاین

به "خشونت علیه زنان ؛ آموزش یا برخورد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خشونت علیه زنان ؛ آموزش یا برخورد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید