ادامه دار بودن فوج لرزه های قطور استان آذربایجان غربی، قشم با زلزله 3.9 لرزید

به گزارش انجمن وردپرس، در هفته گذشته رخداد یک زلزله به بزرگای 5.8 در قطور استان آذربایجان غربی موجب شد که زلزله های متعددی در این منطقه رخ دهد، ضمن آنکه قشم استان هرمزگان نیز با زمین لرزه 3.9 لرزید.

ادامه دار بودن فوج لرزه های قطور استان آذربایجان غربی، قشم با زلزله 3.9 لرزید

به گزارش گروه اجتماعی انجمن وردپرس، در بازه زمانی حدود 10 ساعت دو زمین لرزه بزرگ در بخش قطور منطقه مرزی دو کشور ایران و ترکیه رخ داد. زمین لرزه اول در ساعت 9 و 23 دقیقه روز یکشنبه 4 اسفندماه جاری با بزرگای 5.8 و زمین لرزه دوم در ساعت 19 و 30 دقیقه و 34 ثانیه روز یکشنبه، 4 اسفندماه در خور استان آذربایجان غربی با بزرگای 5.9 رخ داد. این دو زمین لرزه موجب رخداد فوج لرزه هایی در قطور این استان شده است.

علاوه بر آن زلزله هایی در لافت استان هرمزگان به بزرگای 4.1، در قشم استان هرمزگان به بزرگای 3.9 و در محمله استان فارس به بزرگای 3.1 به ثبت رسیدند. جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه 3 اسفند

زلزله ای به بزرگای 3.9 در حاجی آباد استان خراسان رضوی در عمق 7 کیلومتری رخ داد. کانون این زمین لرزه در 46 کیلومتری حاجی آباد، 47 کیلومتری سنگان و 51 کیلومتری نشتیفان این استان بوده است.

یکشنبه 4 اسفند

فاریاب استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 4 در عمق 21 کیلومتری لرزید و کانون آن در 13 کیلومتری فاریاب استان کرمان و 32 کیلومتری زیارتعلی و 46 کیلومتری سرگز استان هرمزگان گزارش شد.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای 3.8 در 11 کیلومتری خاور قطور شهرستان خوی و 35 کیلومتری شمال باختری سلماس در استان آذربایجان غربی رخ داد.

قطور استان آذربایجان غربی زمین لرزه ای به بزرگای 5.7 را تجربه کرد که کانون آن در 17 کیلومتری قطور، 31 کیلومتری خوی و 32 کیلومتری زرآباد این استان به ثبت رسید. چهار زلزله 3.8 در عمق 7 کیلومتری، 3.6 در عمق 6 کیلومتری، 4.1 در عمق 13 کیلومتری، دو زلزله 3.7 در عمق 10 کیلومتری، 5.9 در عمق 12 کیلومتری، 4 در عمق 10 کیلومتری، 3.5 در عمق 10 کیلومتری و دو زلزله 3.9 در عمق 10 کیلومتری از دیگر رخداد های لرزه ای این منطقه است.

در زرآباد استان آذربایجان غربی نیز زلزله ای به بزرگای 5.7 در عمق 28 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 21 کیلومتری زرآباد، 25 کیلومتری خوی و 31 کیلومتری قره ضیاءالدین استان آذربایجان غربی گزارش شد.

راور استان کرمان زلزله ای به بزرگای 4.9 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 19 کیلومتری راور، 23 کیلومتری کیانشهر و 34 کیلومتری کوهبنان این استان بوده است.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق 9 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 43 کیلومتری کوخرد، 48 کیلومتری بستک و 59 کیلومتری رویدر این استان به ثبت رسید. زلزله 3.6 در عمق 5 کیلومتری از دیگر رخداد های لرزه ای این منطقه بوده است.

دوشنبه 5 اسفند

در قطور استان آذربایجان غربی دو زلزله 3.1 در عمق 10 و 6 کیلومتری، 3.3 در عمق 10 کیلومتری، چهار زلزله 3 در عمق 6 کیلومتری، 3.6 در عمق 10 کیلومتری، 3.2 در عمق 6 کیلومتری، 3.7 در عمق 6 کیلومتری، 4.2 در عمق 10 کیلومتری، سه زلزله 2.6، دو زلزله 2.5، دو زلزله 2.9، 2.8 به ثبت رسید.

در سرگز استان هرمزگان زلزله 2.5، در اشنویه استان آذربایجان غربی زلزله 2.9، در فیروزکوه استان خراسان رضوی زلزله 2.6، در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله 2.9، در سمنان استان سمنان زلزله 2.7 و در سنگان استان خراسان رضوی زلزله 2.8 رخ داد.

تخت استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگای 3.2 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 16 کیلومتری تخت، 27 کیلومتری قلعه قاضی و 41 کیلومتری سرگز بوده است.

در کوخرد استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 3.5 در عمق 9 کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در 43 کیلومتری کوخرد، 49 کیلومتری بستک و 59 کیلومتری رویدر این استان گزارش شد. زلزله 3.6 در عمق 5 کیلومتری و 3.3 در عمق 18 کیلومتری از دیگر رخداد های لرزه ای این منطقه است.

خوی استان آذربایجان غربی با زمین لرزه ای به بزرگای 3 در عمق 5 کیلومتری لرزید و کانون آن در 16 کیلومتری خوی، 33 کیلومتری زرآباد و 34 کیلومتری قطور این استان بوده است.

سه شنبه 6 اسفند

در قطور استان آذربایجان غربی پنج زلزله 2.5، سه زلزله 2.6، هفت زلزله 2.8، 2.7، 2.9،4.2 در عمق 6 کیلومتری، 3.2 در عمق 6 کیلومتری، 3.3 در عمق 10 کیلومتری، دو زمین لرزه به بزرگای 3.4 در عمق 6 کیلومتری به ثبت رسید.

در لیکک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.6، در کوخرد استان هرمزگان زلزله 2.7، در نیشابور استان خراسان رضوی زلزله 2.5، در رحیم آباد استان گیلان زلزله 2.7 و در تسوج استان آذربایجان غربی زلزله 2.5 رخ داد.

محمله استان فارس با زمین لرزه ای به بزرگای 3.1 در عمق 4 کیلومتری لرزید و کانون آن در 29 کیلومتری محمله،37 کیلومتری افزر و 41 کیلومتری اسیر این استان بوده است.

لافت استان هرمزگان با زمین لرزه ای به بزرگای 4.1 در عمق 9 کیلومتری لرزید و کانون آن در 16 کیلومتری لافت، 24 کیلومتری سوزا و 31 کیلومتری بندر خمیر این استان گزارش شد.

سنگان استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در 48 کیلومتری سنگان، 53 کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و 51 کیلومتری حاجی آباد استان خراسان جنوبی گزارش شد.

سیه چشمه استان آذربایجان غربی نیز با زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 14 کیلومتری سیه چشمه، 22 کیلومتری زرآباد و 41 کیلومتری ماکو بوده است.

در خوی استان آذربایجان غربی پس از یک زلزله 2.5، زلزله دیگری به بزرگای 4.3 در عمق 4 کیلومتری رخ داد و کانون این زمین لرزه در 18 کیلومتری خوی، 31 کیلومتری زرآباد و 33 کیلومتری قطور این استان بوده است.

چهارشنبه 7 اسفند

قطور استان آذربایجان غربی با زمین لرزه ای به بزرگای 4.2 در عمق 7 کیلومتری لرزید. زلزله 3.5 در عمق 10 کیلومتری، 2.6و دو زلزله 2.5 در این منطقه رخ داد.

شوقان استان خراسان شمالی زلزله ای به بزرگای 3.4 در عمق 10 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 17 کیلومتری شوقان، 19 کیلومتری قاضی و 29 کیلومتری سنخواست این استان بوده است.

در خوی استان آذربایجان غربی زلزله 3.4 در عمق 6 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 24 کیلومتری خوی، 25 کیلومتری قطور و 33 کیلومتری سلماس این استان بوده است.

کامیاران استان کردستان زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 6 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 12 کیلومتری کامیاران استان کردستان و 19 کیلومتری روانسر و 33 کیلومتری کوزران استان کرمانشاه گزارش شد.

پنج شنبه 8 اسفند

در قشم استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای 3.9 رخ داد که عمق آن در 6 کیلومتری و کانون آن در 13 کیلومتری قشم، 14 کیلومتری بندرعباس و 21 کیلومتری جزیره هرمز بوده است.

برازجان استان بوشهر با زمین لرزه ای به بزرگای 3.8 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 4 کیلومتری طرازجان، 22 کیلومتری تنگ ارم و 30 کیلومتری کلمه این استان گزارش شد.

در قطور استان آذربایجان غربی دو زلزله 2.8، زلزله های 2.9و 2.7، دو زلزله 2.5، دو زلزله 3 در عمق 7 و زلزله 3.5 در عمق 10 کیلومتری به ثبت رسید.

در پیشین استان سیستان و بلوچستان زلزله 2.7، در سلماس استان آذربایجان غربی زلزله 2.5، در مزدآوند استان خراسان رضوی دو زلزله 2.6، در سرمست استان کرمانشاه زلزله 2.5، در خانوک استان کرمان زلزله 2.7 و در افرز استان فارس زلزله 2.9 گزارش شد.

در نهبندان استان خراسان جنوبی زلزله ای به بزرگای 3.1 در عمق 25 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 107 کیلومتری نهبندان و 127 کیلومتری شوسف استان خراسان جنوبی و 124 کیلومتری سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان گزارش شد.

سرپل استان کرمانشاه زلزله ای به بزرگای 3.6 در عمق 28 کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در 18 کیلومتری سرپل ذهاب و 19 کیلومتری قصر شیرین این استان بوده است.

در سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای 3 در عمق 5 کیلومتری رخ داد و کانون آن در 20 کیلومتری سلماس،24 کیلومتری خوی و 24 کیلومتری تازه شهر این استان گزارش شد.

جمعه 9 اسفند

در نهبندان استان خراسان جنوبی زلزله 2.5، در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله های 2.9 و 2.7 رخ داد.

قصرشیرین استان کرمانشاه با زمین لرزه ای به بزرگای 3.4 در عمق 12 کیلومتری لرزید و کانون آن در 16 کیلومتری قصر شیرین، 32 کیلومتری ازگله و 35 کیلومتری سرپل ذهاب این استان بوده است. زلزله 2.8 از دیگر رخداد های لرزه ای این منطقه بوده است.

در قطور استان آذربایجان غربی زلزله 2.8، دو زلزله 2.9، دو زلزله 2.6 زلزله های2.7 و 3 در عمق 6 کیلومتری به ثبت رسید.

کوهبنان استان کرمان با زلزله ای به بزرگای 3.2 در عمق 8 کیلومتری لرزید و کانون آن در 23 کیلومتری کوهبنان و 53 کیلومتری کیانشهر استان کرمان و 34 کیلومتری بهاباد استان یزد بوده است.

در خانه زنیان استان فارس زلزله 2.8، در دوزین استان گلستان زلزله 2.9 و در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.6 به ثبت رسید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "ادامه دار بودن فوج لرزه های قطور استان آذربایجان غربی، قشم با زلزله 3.9 لرزید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ادامه دار بودن فوج لرزه های قطور استان آذربایجان غربی، قشم با زلزله 3.9 لرزید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید